Projekat “Podsticanje poboljsanja kvaliteta turisticke ponude i smestajnih kapaciteta u ruralnom turizmu”, Knic

Mladi za turizam su po prvi put organizovali projekat “Podsticanje poboljšanja kvaliteta turističke ponude i smeštajnih kapaciteta u ruralnom turizmu”. Kroz ovaj projekat Mladi za turizam su uključili studente turizma u rad na poboljšanju kvaliteta turističke ponude opštine Knić.

Studenti, njih 32, iz Beograda i Novog Sada (studenti Visoke turističke škole, Geografskog fakulteta, Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, Ekonomskog fakultera – svi iz Beograda, kao i Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada) proveli su vikend u domaćinstvima ove opštine i neposredno došli do saznanja o ponudi, stanju infrastrukture, problemima, pogodnostima i ostalim propratnim sadržajima ove opštine. Studenti su bili raspoređeni u 11 domaćinstava u 7 sela – Knić, Borač, Žunje, Grabovac, Dragušica, Balosave i Čestin. Domaćinstva su bila raznolika – od onih koji se turizmom bave 30 godina, do onih koji su tek počeli sa ovim oblikom privređivanja, te od domaćinstava u etno stilu, do onih koja se po arhitekturi i enterijeru ne razlikuju mnogo od kuća u velikim gradovima. Treba takođe napomenuti da nisu sva domaćinstva bila kategorisana, pa smo imali mogućnost da objektivno sagledamo trenutnu situaciju i smer daljeg razvoja turističke ponude.

Pre samog polaska, studenti su prisustvobali predavanju profeskorke Snežane Štetić, koja je govorila o seoskom turizmu i njegovom značaju za razvoj sela, kao i profesorke Ljiljane Kosar koja je detaljnije upoznala studente o problemima kategorizacije smeštajnih kapaciteta u seoskom turizmu.

Kroz ovaj projekat, Mladi za turizam žele da pomognu domaćinstvima da premoste probleme koji postoje, u onom obimu koliko je to moguće – davajući savete, ukazivajući na postojeće probleme ali i na komparativne i konkurentske prednosti. Pored toga, sa saznanjima o samoj ponudi, za svako domaćinstvo urađen je kompletni izveštaj, dok se za blisku budućnost planira izrada flajera i promotivnog materijala.

Mladi za turizam kroz ovaj projekat takođe žele da uspostave saradnju sa lokalnim turističkim organizacijama kao i sa Turističkom organizacijom Srbije, Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, receptivnim agencijama i svim srodnim granama privrede koje svojim radom utiču na kvalitet turističke ponude regiona.

Prezentaciju kojom Mladi za turizam žele da promovišu domaćinstva i turističku ponudu opštine Knić, i turistima prikažu sve prednosti i lepote odlaska iz grada u neka od ruralnih mesta možete pogledati ovde:

 

SEOSKI TURIZAM KNIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>