Edukacija za seoska domaćinstva u Bačkom Petrovcu

Projekat „Da se razumemo“ nastao je u saradnji Regionalne razvojne agencije Zlatibor – Rra Zlatibor iz Užica, turističke agencije „PanaKomp Zemlja Cuda“ – Panacomp Zemlja Čuda iz Novog Sada, a uz podršku Vlade Švajcarske.

Reč je o rečniku engleskog jezika prilagođenom za potrebe seoskih domaćina. Rečnikom su obuhvaćene sve reči, fraze i nazivi jela koje se koriste svakodnevno u seoskim
domaćinstvima.

Uloga udruženja “Mladi za turizam” u ovom projektu je da budu edukatori za seoska domaćinstva za efikasnu upotrebu i korišćenje rečnika u komunikaciji sa turistima iz inostranstva. Edukaciju vrše edukatori koji su članovi udruženja i koji su prošli selekciju i obuku koja je organizovana u okviru udruženja.

Dana 20.03. i 21.03. održana je prva edukacija u TO Bački Petrovac – Turistička organizacija opštine Bački Petrovac, u ovoj edukaciji učestvovalo je 12 seoskih domaćinstava i vlasnika smeštajnih kapaciteta iz opštine Bački Petrovac.

Prvog dana održano je uvodno predavanje o samom nastanku rečnika, upoznavanje na engleskom jeziku, učenje osnovnih fraza, učenje reči i na kraju testiranje kroz igrice. Drugi dan predavanje je počelo evaluacijom osnovnih stvari sa prvog predavanja, učenje reči iz drugog dela rečnika i završeno je testiranjem kroz igrice. Na samom kraju podelili smo potvrde o učešću na edukaciji.
Smatramo da su se domaćini jako dobro snašli, pokazali su želju da žele da nastave sa učenjem jezika i ovom prilikom se zahvaljujemo TO Bački Petrovac koji su bili jako dobri domaćini i upoznali nas sa smeštajnim kapacitetima ali i atraktivnostima ove opštine.

1909294_614190291997883_1049787064_o 1956915_614215021995410_1296426908_o 10014933_614190418664537_1791890797_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>