Ogranci

Sedište udruženja „Mladi za turizam“ je u Beogradu, a još dva ogranka aktivna su u Novom Sadu i Nišu.

MLADI ZA TURIZAM NOVI SAD

Novosadski ogranak Udruženja Mladi za Turizam osnovan je 21.4.2011.

Cilj ogranka je povezivanje studenata, institucija i stručnjaka iz oblasti turizma na teritoriji Vojvodine, kao i motivisanje mladih ljudi da se aktivno uključe u organizovanje različitih akcija, pri kojima stiču praktična znanja i mogućnost da upoznaju sopstvenu zemlju.

Prijave i sva pitanja o radu ogranka možete uputiti na: mtnovisad@gmail.com
 

MLADI ZA TURIZAM NIŠ

Ogranak udruženja „Mladi za turizam – Niš“ osnovan je oktobra 2012.

Plan akcija u sledećem periodu pored formiranja timova, ićiće u pravcu organizovanja još većeg broja stručnih izleta I ekskurzija, kao i seminara i promotivnih aktivnosti. Mladi za turizam Niš planiraju da svoj doprinos razvoju turizma implementiraju i kroz pisanje projekata iz oblasti turizma i zaštite životne sredine. Aktivnosti će takođe ići u pravcu saradnje I realizacije nekoliko projekata sa lokalnim udruženjima i klubovima.

Prijave i sva pitanja o radu ogranka možete uputiti na: mtnis018@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>