Tim za gradski turizam


Tim za gradski turizam svoje aktivnosti usmerava ka promociji turističkih vrednosti Beograda, kao i drugih gradova u Srbiji. Nakon brojnih stručnih izleta u gradove Srbije, predavanja i radionica koje se bave tematikom razvoja gradskog turizma, planiramo i organizovane posete gradskim manifestacijama, muzejima i sajmovima.

Dobrodošli su svi entuzijasti zainteresovani da se uključe u aktivnosti kojima će se baviti ovaj tim.

Koordinatori tima:  Marija Milenković i Mila Popadić.

Prijave i sva pitanja o radu tima možete uputiti na:  mtgradski@gmail.com

FB grupa: www.facebook.com/groups/1428333854046441

 

Tim za gradski turizam

Pokreni se. Istraži. Probudi Srbiju!
Mladi za turizam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>