Tag: baština

UPRAVLJANJE BAŠTINOM I ODRŽIVI TURIZAM – dr Vladimir Krivošejev

Drage koleginice i kolege,

Predstavljamo Vam novu knjigu dr Vladimra Krivošejeva, direktora Narodnog muzeja u Valjevu, “Upravljanje baštinom i održivi turizam”.

Knjiga  je podeljena u dve osnovne celine:
- Turistički resursi, atrakcije, baština i baštinski turizam, i
- Menadžment baštinskih institucija u funkciji turizma.

Prvi deo knjige se sastoji od tri glave: Osnovni pojmovi, Baština i Povezanost baštinskih delatnosti i turizma.

U glavi Osnovni pojmovi posle kratkog osvrta na pojam menadžmenta kao početne odrednice koja ukazuje na neophodnost iznalaženja zajedničkih modela organizacije i upravljanja, veća pažnja je posvećena analizi pojma turistički resursi, a potom je usmerena ka pojmu turističkih atrakcija kao primarnih turističkih resursa čije postojanje predstavlja početni imperativ za razvoj turizma. U glavi Baština obrađeni su osnovni postulati vezani za ovaj pojam i ukazano je na različite vrste baštine, međunarodne propise koji se odnose na nju i legislativni tretman baštine u Srbiji. U glavi Povezanost baštinskih delatnosti i turizma ukazano je na suštinsku povezanost pojma baštine sa pojmom turističkih atrakcija kao primarnih turističkih resursa i neophodnost permanentne saradnje između delatnosti turizma sa jedne i delatnosti heritologije i ekologije, koje se bave zaštitom i prezentacijom kulturne i prirodne baštine, sa druge strane. Takođe su obrađeni i posebni vidovi turizma zasnovani na poseti baštinskih lokacija.

Drugi deo knjige se sastoji od tri glave: Baština i menadžment, Interpretacija i preventivna zaštita i Muzeji kao paradigma baštinskih institucija.

U glavi Baština i menadžment obrađuju se osnovni postulati menadžmenta destinacije koja svoj razvoj prevashodno zasniva na baštinskim atrakcijama, a potom je detaljnija pažnja usmerena ka institucijama koje se bave zaštitom i prezentacijom baštine: njihovim funkcijama, statusima, načinu organizovanja, kao i ka pitanjima bitnim za upravljanje njima. U glavi Interpretacija i preventivna zaštita težište izlaganja o naslovljenim temama je postavljeno na aspektima koji doprinose razvoju održivog razvoja turizma kroz povezanost procesa i finkcija interpretacije baštine i njene zaštite. U glavi Muzeji kao paradigma baštinskih institucija iznete su informacije o različitim vidovima muzeja i drugih srodnih i hibridnih baštinskih institucija, njihovoj organizaciji i značaju koji oni danas imaju za turizam, uz poseban osvrt na odnos muzeja u Srbiji prema turizmu.

U završnom delu knjige Baštima i turizam – putokazi prezentovana su zaključna razmatranja i predlozi opštih mera bitnih sa aspekta upravljanja baštinom i održivog turizma.

Knjigu možete besplatno preuzeti na sledećem linku:

Upravljanje bastinom i odrzivi turizam – Vladimir Krivosejev bzkt

Vladimir Krivošejev je rođen u Valjevu 1963. Diplomirao je na grupi za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu gde je započeo postdiplomske studije. Magistrirao je na Fakultetu za medije i kulturu, a doktorirao na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti Beograd na katedri za menadžment u kulturi. Zaposlen je u Narodnom muzeju Valjevo od 1990. g. kao kustos pedagog, potom kustos istoričar, a od 2000. g. direktor. Stekao je najviše stručno zvanje muzejskog savetnika. U zvanju docenta je angažovan na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum.

Upravljanje baštinom i održivi turizam